... a uvidíte

Vyhrajte Iphone 8 a 2000 dalších cen!

Zakupte jakékoli produkty z kompletního portfolia značky SWITCH v minimální hodnotě 1450 Kč a získejte stírací kupon, s nímž vyhrajete jednu z cen! Vyhrává každý!

Stírací kupon dostanete vždy při nákupu výrobků SWITCH,  kupon lze získat i v rámci uplatnění aktuálních akcí.  Cena 1450 Kč platí po odečtení slev.  Stírací kupon platí do 6. 5. 2018.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel ke kampani „Stírací kupon!" a s ní spojené rozdávání dárků a výhry. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené kampaně.

Organizátorem kampaně je:

FOKUS optik a.s.
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5161. Se sídlem: Třeboradická 1110/51, 182 00 Praha 8, IČ 25639854
(dále jen "Organizátor")

1. Termín a místo konání kampaně

Kampaň probíhá v termínu od 19. 3. 2018 do 30. 4. 2018 v České republice. Tato pravidla upravují podmínky kampaně v České republice (dále jen "doba kampaně").

2. Popis a podmínky kampaně „Stírací kupón!"

Zákazník, který si ve FOKUS optik zakoupí v době kampaně jakékoliv produkty SWITCH v minimální hodnotě 1450 Kč, získá 1x stírací kupon jako dárek.

Stíracích kupónů je celkem 2001 ks a skrývají se pod ním tyto ceny:

  • 1x iPhone 8
  • 100x kontaktní čočky SWITCH Joy nebo SWITCH Once – vždy se vyhrává 1 balení
  • 200x roztok SWITCH 360 ml nebo oční kapky Comfort drops 20ml – vždy se vyhrává 1 balení
  • 800x cestovní taštička na kontaktní čočky – vždy se vyhrává 1 balení
  • 900x cestovní krabička na kontaktní čočky – vždy se vyhrává 1 balení

Veškeré dárky kromě iPhonu budou vydány ihned na provozovně. Dárek iPhone bude zákazníkovi doručen do 1 týdne od setření stíracího kuponu a zjištění výhry. O výhře bude informovat personál provozovny vedení společnosti FOKUS optik. Zákazník musí při předání iPhonu 8 předat platný nepoškozený stírací kupon.

3. Obecná ustanovení

Zákazník se zavazuje respektovat a dodržovat podmínky kampaně „stírací kupon".

Organizátor kampaně si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit úplná pravidla kampaně či kampaň úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Stížnosti ohledně kampaně je možné učinit pouze písemnou formou na adrese Organizátora, a to s datem doručení Organizátorovi nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne ukončení kampaně. Stížnost musí obsahovat jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu zákazníka a jasně stanovit příčinu a vysvětlení stížnosti. Stížnosti musí být zaslány písemně na následující adresu: info@fokusoptik.cz s názvem e-mailu: „stírací kupon".

Na přijaté stížnosti se Organizátor zavazuje reagovat a zákazníka zpětně kontaktovat nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí stížnosti. Veškeré stížnosti budou posuzovány z hlediska těchto pravidel kampaně. Rozhodnutí o stížnosti ze strany Organizátora je konečné a závazné. Vyjádření se k rozhodnutí o stížnosti bude soutěžícímu zasláno doporučenou poštou na adresu, kterou uvedl ve Stížnosti, a to do 7 dnů ode dne posouzení a rozhodnutí o stížnosti.

V případě právních sporů se budou zúčastněné strany řídit ustanoveními Občanského zákoníku České republiky.

Úplná a závazná Pravidla stanovená Zadavatelem jsou k dispozici na www.fokusoptik.cz. Tyto Pravidla jsou jediným dokumentem, který stanoví plná pravidla kampaně. Veškeré propagační a reklamní materiály jsou určeny pouze pro informační účely.

V Praze dne 8. 3. 2018